ارسال نظر درباره محصول برای خریداران محصولات

خریدار گرامی، درصورتی‌که محصولی را از سایت موفق‌یار خریداری کرده‌ و از آن استفاده نموده‌اید، ضمن تشکر از انتخاب و خریدتان، لطفاً نظر خودتان را درباره محصول موردنظر، از طریق یکی از روش‌های زیر برای ما ارسال کنید:

توجه: شما می‌توانید نظرتان را به‌صورت کتبی، صوتی یا ویدیویی ارسال کنید. برای نظر کتبی، نظرتان را تایپ کنید؛ برای نظر صوتی می‌توانید از برنامه ضبط صدا در موبایلتان و برای نظر ویدیویی می‌توانید از دوربین فیلم‌برداری موبایلتان استفاده کنید. لطفاً نظر کتبی خود را در ۱ تا چند سطر و نظر صوتی یا ویدیویی خود را در ۱ تا ۳ دقیقه بیان کنید.

روش ارسال نظر:

۱. ارسال نظر از طریق تلگرام: لطفاً نام و نام خانوادگی خود (مشخصات اضافی اختیاری است) و نام محصول خریداری‌شده را به همراه نظر کتبی، صوتی یا ویدیویی خود، از طریق تلگرام مدیریت موفق‌یار با نام کاربری “myadmin” در تلگرام (telegram.me/myadmin) برای ما ارسال کنید!

۲. ارسال نظر از طریق سایت: لطفاً در فرم زیر ابتدا مشخصات خود و نام محصول خریداری‌شده را وارد کنید؛ سپس برای ارسال نظر کتبی، نظر خود را در قسمت «نظر کتبی» تایپ کنید و برای ارسال نظر صوتی یا ویدیویی، نظر خود را ضبط یا فیلم‌برداری کنید و فایل آن را در قسمت «آپلود نظر صوتی یا ویدیویی» و از طریق دکمه «Browse» انتخاب کنید و در پایان روی دکمه «ارسال» کلیک کنید.

نام محصول (الزامی)

نام و نام خانوادگی (الزامی)

آدرس ایمیل (الزامی)

تلفن همراه

شغل و آدرس وب‌سایت

نظر کتبی

آپلود نظر صوتی یا ویدیویی